Cây Nhãn
1 Áp dụng đồng bộ giải pháp tổng hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng trừ bệnh chổi rồng hại nhãn
2 Phòng trừ bệnh thối trái nhãn
3 Bọ xít hại nhãn và các biện pháp phòng trừ
4 Biện pháp phòng trừ sâu đục thân lá nhãn
5 Kỹ thuật trồng nhãn
6 Bệnh cháy lá trên cây nhãn
7 Bệnh phấn trắng
8 Bệnh thối bông
9 Đốm mốc xanh, mốc xám
10 Bệnh thối rễ (Fusarium sp.)
 
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»
Trang 1 của 2
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep