Trang chủ \ Chuyên mục \ Nghiên cứu - Triển khai \ Nghiệm thu đề tài: thực hiện pháp luật ở cơ sở và giải pháp nâng cao năng lực thực hiện
 
Nghiệm thu đề tài: thực hiện pháp luật ở cơ sở và giải pháp nâng cao năng lực thực hiện In Email
Thứ ba, 23/12/2008 07:00

Ngày 20/12/2008 Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) chuyên ngành tỉnh Bến Tre đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh: “khảo sát tình hình thực hiện pháp luật ở cơ sở và giải pháp nâng cao năng lực thực hiện”. Đề tài do Cử nhân Trịnh Thị Thanh Bình, phó giám đốc sở Tư pháp Bến Tre và nhóm cộng sự công tác tại sở Tư pháp thực hiện.

Image
Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá đề tài đạt loại khá

Đề tài được thực hiện với mục đích giúp lãnh đạo các cấp đánh giá đúng chất lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và có những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực thực hiện pháp luật của lực lượng này, góp phần xây dựng cơ chế bộ máy hành chính cơ sở, chuyển nhanh từ hành chính mệnh lệnh sang hành chính công vụ, dịch vụ.

Nhóm tác giả giới hạn phạm vi khảo sát ở hai huyện mang tính điển hình là Thạnh Phú và Châu Thành và nội dung nghiên cứu bao gồm năng lực của cán bộ, công chức cấp xã trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật; Áp dụng pháp luật giải quyết công việc cụ thể; Xây dựng, ban hành văn bản quản lý; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ cơ sở. Sau khi nghiên cứu tài liệu và tiến hành điều tra, khảo sát thực tế, nhóm tác giả đã phân tích, đánh giá và đề nghị các nhóm giải pháp nâng cao năng lực pháp luật của cán bộ, công chức xã gồm: nhóm giải pháp đối với cán bộ lãnh đạo, nhóm giải pháp cho các ngành chủ quản cấp trên, nhóm giải pháp cho các cơ quan giám sát, hỗ trợ và nhóm giải pháp cho đội ngũ cán bộ công chức xã.

Các thành viên Hội đồng KH&CN đánh giá cao đề tài, mặc dù kinh phí hạn chế nhưng nhóm tác giả đã thực hiện đề tài công phu, mang tính khoa học xã hội và nhân văn cao, có giá trị về mặt thực tiễn, đặc biệt trong tình hình thực hiện pháp luật ở cơ sở còn hạn chế. Đề tài này sau khi hoàn thành sẽ là một trong những chủ trương, chính sách nâng cao pháp luật cơ sở, làm nền tảng cho việc xây dựng pháp chế và nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, các thành viên hội đồng KH&CN cũng góp ý, đề nghị nhóm tác giả bổ sung một số vấn đề về hình thức, cấu trúc của đề tài cho rõ hơn và làm rõ phương pháp nghiên cứu. Hội đồng KH&CN nhất trí đánh giá đề tài đạt loại khá.

 
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep