Trang chủ \ Chuyên mục \ Nghiên cứu - Triển khai \ Nghiệm thu đề tài khoa học: "thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn tại nguồn"
 
Nghiệm thu đề tài khoa học: "thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn tại nguồn" In Email
Thứ hai, 16/3/2009 07:00

 

Image


Ngày 12/03/2009, Hội đồng khoa học và công nghệ Bến Tre đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học: “Dự án thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn tại nguồn”. Đề tài do phó Giáo sư-Tiến sỹ Đinh Xuân Thắng, công tác tại Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc trường Đại học quốc gia TP.HCM và nhóm cộng sự thực hiện.


Hiện nay, tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt còn nhiều phức tạp, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, nhưng chưa có biện pháp giải quyết hữu hiệu, nhất là ở những khu vực đông dân cư, chợ, thị tứ. Việc thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn tại nguồn còn nhiều bất cập và khó khăn do ý thức người dân còn thấp, kinh phí đầu tư còn ít.


Đề tài: “Thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn tại nguồn” được thực hiện tại hai địa bàn: phường 3, thị xã Bến Tre và xã Tân Thạch, huyện Châu Thành. Qua đề tài này, nhóm tác giả đề xuất mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác sinh hoạt tại nguồn cho cấp xã, phường, từ đó có thể áp dụng cho quy mô toàn tỉnh. Giúp cho chính quyền địa phuơng có định hướng đầu tư thích hợp, giải quyết vấn đề rác thải và chất thải rắn của tỉnh Bến Tre trong tương lai.


Với phương pháp nghiên cứu lý thuyết thu thập thông tin, dự báo, tham khảo ý kiến của các chuyên gia kết hợp với phương pháp nghiên cứu thực nghiệm như tìm hiểu thực địa, tham vấn cộng đồng, liên doanh, liên kết, tập hợp lực lượng và phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu, nhóm tác giả đã đi vào các nội dung: đánh giá hiện trạng và dự báo mức độ phát triển kinh tế xã hội, khối lượng và thành phần chất thải rắn trên hai địa bàn đề tài nghiên cứu và toàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Đánh giá hiện trạng thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn trên hai địa bàn phường 3, thị xã Bến Tre và xã Tân Thạch, huyện Châu Thành. Qua quá trình triển khai, nhóm tác giả đã rút ra kết luận và đề xuất 3 mô hình thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn tối ưu cho cấp thị xã, cấp huyện và các cơ sở y tế. Đồng thời đề xuất mô hình thu gom, ủ rác thành phân hữu cơ cho hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh.


Tuy chưa đánh giá được chỉ số hiệu quả kinh tế bằng số liệu cụ thể nhưng đề tài đã thành công trong việc mang lại nhiều lợi ích như giảm bớt gánh nặng ngân sách chi cho công tác vệ sinh đường phố, giảm lượng rác đến bãi chôn lấp, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tăng cường lượng rác tái sinh phục vụ cho sản xuất. Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường.


Hội đồng khoa học đã đánh giá đề tài hoàn thành cơ bản các nội dung được đưa ra. Cách tiến hành, phương pháp nghiên cứu đạt yêu cầu. Tuy chưa có giá trị cao về mặt khoa học nhưng đề tài rất có giá trị về mặt thực tiễn, nhất là nâng cao nhận thức của người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả cần chỉnh sửa thêm về hình thức. Bổ sung sơ đồ, mô hình mẫu về tổ chức quản lý phân loại rác, cách thức quản lý, đưa ra những giải pháp tốt nhất trong vấn đề thu gom, phân loại và xử lý rác. Hội đồng khoa học đánh giá đề tài đạt loại khá.

 
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep