Trang chủ \ Chuyên mục \ Sáng kiến - Sáng tạo \ Biện pháp quản lý chất lượng và sử dụng hóa chất trong sản xuất đường
 
Biện pháp quản lý chất lượng và sử dụng hóa chất trong sản xuất đường In Email
Thứ sáu, 21/3/2008 07:00
Image
Anh Đỗ Thanh Tuấn hướng dẫn thử nghiệm tại phòng KCS
Tại Công ty Cổ phần mía đường Bến Tre, trong công nghệ sản xuất đường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng hợp lý một số hóa chất là khâu quan trọng. Trước đây công tác kiểm tra thành phần P2O5 có trong nước mía hỗn hợp, chất lượng của H3PO4, lưu huỳnh, hóa chất tẩy trắng Na2S2O4, phèn AL2(SO4)3.18H2O để xử lý nước, các chất đa phân tử như: trợ lắng, chống đóng cặn, giảm độ nhớt…chưa được kiểm tra chính xác. Từ đó dẫn đến việc sử dụng các loại hóa chất cũng chưa được chính xác hoàn toàn làm cho hiệu quả sản xuất còn nhiều hạn chế và gây lãng phí.

Để khắc phục những tồn tại trên, anh Đỗ Thanh Tuấn cùng nhóm cộng sự công tác tại Phòng KCS của Công ty đã nghiên cứu và ứng dụng thành công sáng kiến: Biện pháp để quản lý chất lượng và sử dụng một số hóa chất cơ bản trong công nghệ sản xuất đường. Theo giải pháp của sáng kiến này, để quản lý chất lượng và sử dụng một số hóa chất cơ bản trong công nghệ sản xuất đường chính xác và hiệu quả thì cần phải có phương pháp xác định được thông số chính quyết định chất lượng của các hóa chất trong công nghệ sản xuất đường qua việc kiểm tra các loại hóa chất được sử dụng.

Và giải pháp của sáng kiến này đã định ra được các phương pháp khoa học để phân tích xác định thông số chính quyết định chất lượng các hóa chất: H3PO4 , P2O5, lưu huỳnh, Na2S2O4 , phèn AL2(SO4)3.18H2O.... từ vụ sản xuất 2005-2006 các phương pháp phân tích này đã được ứng dụng tại Phòng KCS của Công ty và kết quả phân tích so sánh với kết quả của Trung tâm III có độ sai số không đáng kể.

Biện pháp quản lý chất lượng và sử dụng một số hóa chất cơ bản trong công nghệ sản xuất đường qua áp dụng tại Công ty, đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Đề ra được phương pháp kiểm tra chất lượng các hóa chất cơ bản đảm bảo chất lượng hóa chất nhập vào nhà máy, sử dụng hóa chất đúng định mức cho phép tránh lãng phí từ đó ổn định chất lượng đường thành phẩm, tăng lợi nhuận của Công ty đồng thời tăng độ tin cậy của khách hàng vào chất lượng sản phẩm sản xuất.

Thành công của giải pháp góp phần: “Thực hiện các hoạt động kiểm tra hoặc các hoạt động cần thiết khác để đảm bảo sản phẩm mua vào đạt yêu cầu” qua việc kiểm tra quản lý được lượng hóa chất mua vào, đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp công ty đủ điều kiện được công nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Với những hiệu quả thiết thực của biện pháp quản lý chất lượng và sử dụng một số hóa chất cơ bản trong công nghệ sản xuất đường, năm 2006 sáng kiến của anh Đỗ Thanh Tuấn được Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre cấp giấy chứng nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất và năm 2008 anh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật 3 năm (2005-2007) của tỉnh.

 
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep