Trang chủ \ Chuyên mục \ Sở hữu trí tuệ \ Chương trình hổ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
 
Chương trình hổ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp In Email
Thứ hai, 01/1/2007 07:00

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP

 

1. Cơ sở pháp lý của Chương trình

Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp được triển khai căn cứ vào Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 4/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (Sau đây gọi là Chương trình 68).

 

2. Thông tin cơ bản về Chương trình

2.1. Mục tiêu

Chương trình nhằm 2 mục tiêu, đó là:

- Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ để các doanh nghiệp chủ động xây dựng, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ;

- Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế thông qua việc hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm chiến lược, có tiềm năng xuất khẩu.

 

2.2.Nội dung

Với mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra 3 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể là: 

-  Tuyên truyền, đào tạo về SHTT, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ;

-  Hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp ở trong và ngoài nước;

-  Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thông tin sở hữu trí tuệ.

 

2.3. Thời gian thực hiện

Chương trình sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2005 và kết thúc năm 2010, trong đó, thời gian thực hiện cụ thể như sau:

-  Năm 2005 - 2006: hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình. Chọn và tập trung chỉ đạo việc triển khai một số dự án điểm; 

-  Năm 2006 - 2010: tiếp tục hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình. Phổ biến, nhân rộng mô hình các dự án điểm;

-  Năm 2007: sơ kết tình hình thực hiện Chương trình;

-  Năm 2010: tổng kết kết quả thực hiện Chương trình.

 

2.4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Chương trình được huy động từ ngân sách Nhà nước (Trung ương và địa phương) và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cục Sở hữu trí tuệ

(Văn phòng Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp)

384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.5571843, 04.8583069 (198); Fax: 04.8588449

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep