Trang chủ \ Trả lời bạn đọc \ Đặc điểm sinh trưởng và kỹ thuật trồng lúa OM 4900
 
Đặc điểm sinh trưởng và kỹ thuật trồng lúa OM 4900 In Email
Thứ sáu, 21/11/2008 07:00

Hỏi: Xin cho biết đặc điểm sinh trưởng và kỹ thuật trồng lúa OM 4900?

kimpisich Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Đáp: Giống lúa OM 4900 là một giống mới được nhiều địa phương bổ sung cho nguồn giống vụ Đông xuân năm 2008-2009, nó thích hợp ở các vùng đất phù sa ngọt, là một giống có nhiều triển vọng, thời gian sinh trưởng 100-110 ngày, ngon cơm, hơi thơm, hơi dẽo do hàm lượng amylose có trung bình khá, hạt dài trong, năng suất có thể đạt 7-8 tấn/vụ Đông xuân, 5-7 tấn vụ Hè thu, nhược điểm của giống OM 4900  hơi nhiễm bệnh lúa von, nhiễm rầy nhẹ. Để đạt năng suất cao bà con có thể áp dụng một số biện pháp kỹ thuật tóm tắt như sau:

- Cày, bừa, trục đất, vệ sinh làm cỏ kỹ.

- Chọn giống thật khô, sạch, không lẫn bông cỏ.

- Chọn giống tỷ lệ nẩy mầm có 90% trở lên, ngâm giống 2 sôi 3 lạnh trong 15 phút.

- Sạ tay khoảng 120-150 kg/ha.

- Sạ hàng, tiết kiệm giống khoảng 80kg/ha.

- Bón phân có thể chia 6 lần: Tổng cộng 180-200 kg Uré, 100 kg super lân, 60-80 kg DAP, 60 kg KCl.

+ Bón lót toàn bộ phân hữu cơ, super lân.

+ Bón lần 1: 7-10 ngày sau khi sạ 50kgUré + 30-40kgDAP.

+ Bón lần 2: 20-25 ngày sau khi sạ 70-80kgUré + 30-40 kg DAP + 30 kg KCl.

+ Bón lần 3 (đón đòng khi 45-50 ngày sau khi sạ) 50kgUré + 30 kg KCl.

+ Bón lần 4 (nuôi hạt khi lúa mới trổ) 10-20 kgUré/ha.

 
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep