Trang chủ \ Trả lời bạn đọc \ Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
 
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng In Email
Thứ ba, 16/10/2007 07:00
Hỏi:  Xin hãy phân biệt cho tôi Chứng nhận và Công nhận?

  Lê Văn Thọ (Phường Phú Khương, Thị xã Bến Tre)

Đáp: Chứng nhận là hoạt động mà một tổ chức trung lập (bên thứ 3) tiến hành nhằm xác nhận một sản phẩm, dịch vụ, hệ thống, quá trình hay vật liệu phù hợp với những yêu cầu cụ thể. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng thì có thể là chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Tổ chức tiến hành hoạt động chứng nhận gọi là tổ chức đánh giá chứng nhận, hay tổ chức chứng nhận.

Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn (chẳng hạn như Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO) không được quyền chứng nhận sự phù hợp bất kỳ một tiêu chuẩn nào. Chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn cụ thể được ban hành bởi tổ chức chứng nhận, ví dụ như tổ chức BVQI, hoàn toàn độc lập với tổ chức xây dựng tiêu chuẩn.

Công nhận là thủ tục mà một cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền (gọi là tổ chức công nhận) đưa ra một công nhận chính thức rằng một tổ chức (tổ chức chứng nhận) có đủ năng lực để thực hiện đánh giá chứng nhận sự phù hợp đối với một tiêu chuẩn cụ thể.

Tổ chức công nhận thường được Chính phủ của một nước thành lập, chẳng hạn như tổ chức UKAS của Vương quốc Anh. Các tổ chức công nhận sẽ định kỳ đánh giá các tổ chức chứng nhận, quan sát các chuyên gia tiến hành đánh giá chứng nhận, để đảm bảo rằng tổ chức chứng nhận và chuyên gia của họ có đủ năng lực để thực hiện công việc đánh giá chứng nhận.

Phần này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin căn bản về hệ thống chứng nhận và công nhận về hệ thống quản lý chất lượng hiện nay ở Việt Nam.

Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng (STAMEQ) là cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề tiêu chuẩn, chất lượng. Liên quan đến công nhận và chứng nhận, Tổng cục có 3 tổ chức được coi là độc lập với nhau, đó là: Văn phòng Công nhận, Ban xây dựng tiêu chuẩn, và Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (Quacert). Chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng nào đó của bạn do Quacert cấp thì được công nhận ở Việt Nam.

Nhưng bạn cũng thấy có khá nhiều các tổ chức chứng nhận quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam, ví dụ như SGS (Thụy sỹ), ITS (Mỹ), BVQI (Anh), DAS (Anh), DNV (Na Uy), TUV Rheinland (Đức), TUV Nord (Đức), Apa (Pháp), QMS (Úc), …. Tất cả các tổ chức này đều cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và một số tiêu chuẩn khác. Chứng chỉ đạt ISO 9001:2000 do họ cấp thì cũng được công nhận ở Việt Nam, và công nhận ở hâu hết các nước khác trên thế giới.

Nhưng với 1 số loại tiêu chuẩn khác thì không như vậy, chẳng hạn ví dụ về tiêu chuẩn ISO 22000:2005. Chỉ mới đây, SGS tại Thuỵ Sỹ và Đài loan mới được công nhận có đủ năng lực đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 22000:2005 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nhưng SGS Việt Nam thì chưa được công nhận, mặc dù SGS Việt Nam do SGS đài Loan thành lập. Do vậy, nếu bạn muốn có chứng chỉ ISO 22000:2005 do SGS cấp và được công nhận ở EU thì bạn có thể phải trả chi phí cao hơn do phải có chứng chỉ của SGS Đài Loan.

Bạn nên tham khảo thật kỹ ngay ở các tổ chức chứng nhận đó hay sử dụng tổ chức tư vấn để giúp bạn có được quyết định chính xác.

 
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep