Trang chủ \ Trả lời bạn đọc \ Môi trường để nuôi cấy chủng nấm Trichoderma
 
Môi trường để nuôi cấy chủng nấm Trichoderma In Email
Thứ tư, 12/3/2008 07:00
Hỏi: Tôi đang quan tâm đến tính kháng nấm của Trichoderma, tôi xin hỏi môi trường để nuôi cấy chủng này. Xin cảm ơn!

Huỳnh Đức Tuyên < Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. >

 

Đáp: Nghiên cứu về nấm Trichoderma, người ta biết được các loài có hoạt tính xenlulaza cao như Tricoderma koningi, Trichoderma lignorum và Trichoderma viride.

Môi trường thích hợp để cho Trichoderma viride sản sinh xenlulaza theo Mandels và Sterberg là thành phần như sau: (NH4)2SO4: 1,4g/l; FeSO4.7H2O: 5mg/l;      KH2PO4: 2g/l; MnSO4.4H2O: 1,6mg/l; URE: 0,03g/l; ZnSO4.7H2O: 1,4 mg/l; CaCl2: 0,3g/l; COCl2: 2mg/l;  MgSO4.7H2O: 0,3 g/l.

Xenlulaza: 0,75-1%; Pepton: 0,075-0,1%; pH lúc đầu: 5,0-6,0.

Trong đó, nguồn xenlulaza trong môi trường nuôi cấy có ảnh hưởng rõ rệt đến sự hình thành xenlulaza. Nhiều nghiên cứu cho biết xenlulaza là nguồn cacbon C thích hợp nhất đối với sự tổng hợp xenlulaza; Pepton làm kích thích việc tạo thành xenlulaza.

Nitrat là nguồn nitơ thích hợp đối với việc tổng hợp xenlulaza. Tuy nhiên muối Amon có thể làm ức chế sự tổng hợp của xenlulaza (nguyên nhân do làm giảm pH của môi trường dẫn đến việc làm bất hoạt xenlulaza hoặc làm cố định enzym lại trong sợi nấm).

Có nghiên cứu cho biết trong những ngày nuôi cấy đầu (ngày thứ 5 khi nuôi cấy nấm Trichoderma)  nếu bổ sung một lượng nhỏ gluco thì sự phát triển của nấm sẽ tăng lên và khi gluco bị tiêu hao hết thì hoạt tính của xenlulaza lại tăng lên một cách rõ rệt.

Trichoderma viride có thể tổng hợp xenlulaza rất tốt khi nuôi cấy trên hổn hợp cám tiểu mạch: mùn cưa (tỷ lệ 2:1) đã được axit hóa và làm ẩm, nuôi cấy ở 25-30oC trong 3-4 ngày.

  Chúc bạn thành công trong công việc.

 
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep