Trang chủ \ Tin tức - Sự kiện \ Khoa học - Công nghệ \ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM tại Đảng bộ Sở KH&CN
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM tại Đảng bộ Sở KH&CN In Email
Thứ sáu, 05/9/2008 07:00

ImageTheo chỉ đạo của ban chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (HCM) của Đảng Ủy Liên Cơ và tình hình thực tế của Sở Khoa Học và Công Nghệ (KH&CN) từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện được một số việc như sau:

Thứ nhất: đã tiến hành sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động, qua đó đã rút ra được những mặt làm được, những hạn chế, khó khăn, những kinh nghiệm triển khai và đề ra những nội dung hoạt động tiếp theo cho năm 2008.

Thứ hai: đã tổ chức triển khai học tập cho 100% cán bộ, đảng viên và trên 95% quần chúng tham gia học tập chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau học tập, từng cán bộ đảng viên và quần chúng tiến hành làm bảng thu hoạch, tự nhận xét ưu khuyết điểm của bản thân trong thời gian qua, từ đó đề ra nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu, khắc phục trong thời gian tới.

Thứ ba: Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí quan liêu và sữa đổi lề lối làm việc

Thứ tư : Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh.

Thứ năm: tiếp tục tổ chức hội thi tìm hiểu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần hai , nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Người với những hoạt động sôi nổi, vui tươi, có tính giáo dục thiết thực. Cụ thể như: thi nấu ăn với chủ đề: “Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, đơn giản, bổ dưỡng, hợp vệ sinh trong ăn uống”; thi đấu thể thao với chủ đề: “Rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trong hội thi nầy, Đảng bộ đã tổ chức thi giữa 03 chi bộ trong Đảng bộ, thông qua 03 vòng thi:

Vòng 1: thi trắc nghiệm với 20 câu hỏi chung quanh nội dung tư tưởng của Bác về đạo đức, về tấm gương đạo đức của Bác, về nội dung tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc.

Vòng 2: bốc thăm trả lời những câu hỏi vấn đáp chung quanh các nội dung vừa nêu.

Vòng 3: thi giải quyết tình huống, mỗi đội bốc thăm chọn một tình huống để trình bày quan điểm của đội mình về nội dung các tình huống như: Nếu Đ/c là Bí thư chi bộ cơ quan thì Đ/c sẽ làm gì tiếp theo trong năm 2008 để thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nếu là Thủ trưởng cơ quan thì Đ/c sẽ đề ra những hoạt động gì để hưởng ứng tích cực cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2008; Nếu Đ/c được phân công xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức của cơ quan để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì Đ/c sẽ đề xuất những tiêu chuẩn cơ bản nào?

Qua hội thi, Đảng uỷ đã tiếp thu được rất nhiều ý kiến đề xuất rất hay, rất thiết thực, rất khả thi của các Đ/c Đảng viên và quần chúng. Qua đó đã góp phần củng cố, phát huy, phát triển khí thế của phong trào tìm hiểu “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể những việc làm thiết thực trong thời gian qua tại Sở như sau:

- Về thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí đã ban hành:

+ Qui chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công.

+ Qui định về quản lý sử dụng kinh phí nguồn vốn ngân sách nhà nước.

+Qui định về tiêu chuẩn sử dụng ô tô, mô tô; về định mức xăng xe, phụ cấp công tác phí.

+ Qui định về công khai, giám sát tài chính nội bộ.

- Song song đó Đảng bộ đã triển khai thực hiện tốt chủ trương cải cách thủ tục hành chính và áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý điều hành. Cụ thể đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tác nghiệp 100% hồ sơ, văn bản được trao đổi qua mạng của Sở (giúp tiết kiệm thời gian giấy mực photo) bước đầu đã tạo ra một phương thức làm việc mới, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, xây dựng được cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về khoa học và công nghệ, góp phần nâng trình độ và kỹ năng tin học của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan.

Thứ sáu: Phát huy khí thế đó, để nâng lên một bước về chất của cuộc thi tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, Đảng bộ đang chuẩn bị tổ chức một hội thảo với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ” sẽ được tổ chức vào tháng 9/2008, với 05 nội dung chính:

1. Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển khoa học kỹ thuật.

2. Quan điểm Hồ Chí Minh về ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

3. Hồ Chí Minh với sự nghiệp Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật công nghệ.

5. Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục đào tạo về khoa học kỹ thuật cho thế hệ trẻ.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một bậc vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, nhưng đồng thời là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội…Đạo đức ấy phải được thực hiện theo 3 nguyên tắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Nói đi đôi với làm ;Xây đi đôi với chống; Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Như thế mới có thực chất và đạt hiệu quả cao. Với suy nghĩ ấy, Đảng bộ Sở KH&CN quyết tâm sẽ học hỏi, trao đổi thêm những hoạt động, những kinh nghiệm tổ chức của các Chi, đảng bộ bạn trong Đảng bộ Liên cơ Bến Tre về việc triển khai thực hiện cuộc vận động nầy qua đó góp phần củng cố quan điểm, lập trường, nâng cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Liên cơ.

 
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep