Trang chủ \ Tin tức - Sự kiện \ Khoa học - Công nghệ \ Nhiều hoạt động quan tâm đến người nghèo ở Bến Tre
 
Nhiều hoạt động quan tâm đến người nghèo ở Bến Tre In Email
Thứ hai, 13/6/2011 16:32

Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách kinh tế giữa các vùng, lãnh thổ và giữa các dân tộc. Chính vì thế PGS. Ts Nguyễn Trọng Hoài-Trưởng Khoa kinh tế phát triển-Đại học kinh tế TP HCM đã chọn và thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã gắn với xóa đói giảm nghèo tại Bến Tre” được Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh nghiệm thu vào ngày 10 tháng 6 năm 2011.

 

 

Theo báo cáo đề tài, nhóm tác giả đã thực hiện với nhiều phương pháp cụ thế như: phương pháp điều tra xã hội học để xác định nhu cầu, nguyện vọng hợp tác của các thành viên hợp tác xã; điều tra thông tin cơ bản về các hợp tác xã hiện trạng kết hợp với liên minh các hợp tác xã tỉnh Bến Tre;… Để thực hiện đề tài, nhóm tác giả cũng đã tiến hành hai cuộc điều tra về hai đối tượng là cộng đồng tham gia hợp tác xã và ban quản trị hợp tác xã. Kết quả khảo sát cho thấy, khi tham gia vào hợp tác xã, đa số xã viên và gia đình của họ đều cải thiện được thu nhập, có công ăn việc làm ổn định kể cả lao động trẻ tuổi và lao động nữ. Qua đó, ban quản trị cũng được xã viên đánh giá cao về quá trình điều hành. Từ những lợi ích có được, hầu hết xã viên đều muốn gắn kết lâu dài với hợp tác xã.

 

Các thành viên trong hội đồng cho rằng đề tài giải quyết được vấn đề bức xúc không riêng gì Bến Tre mà còn các tỉnh khác, phương pháp nghiên cứu phù hợp, đa dạng, đề xuất nhiều giải pháp có khả năng ứng dụng cao. Tuy nhiên, để đề tài được hoàn thiện hơn Hội đồng cũng đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa số liệu cho phù hợp, phân tích thêm hiệu quả hoạt động của hợp tác xã gắn với giảm nghèo,… 

Đề tài được hội đồng nghiệm thu và xếp loại khá.

KT

 
 

Thông Tin Đối tác

MayNongNghiep